Blog

Your blog category

What is digital marketing in marathi

“डिजिटल मार्केटिंग” म्हणजे ऑनलाइन व्यापारातील वस्तूंचं, सेवांचं किंवा ब्रँडचं प्रमोशन करणारं विपणी आणि उपभोक्त्यांचं संबंधित गोष्टीं किंवा माहितीं वापरणारं एक प्रकारचं विपणी व्यवस्थापन आहे. इथं, विपणी साधारित माध्यमांस अनुभव केलेलं परंतु ऑनलाइन तंतुंचं वापर करणारं आणि इंटरनेट व्यवसायातील स्थानांतर क्रियांसाठी बनवलेलं असं असतं. डिजिटल मार्केटिंगमध्ये सामाजिक मिडिया, इमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन, खोळ विपणी, वेबसाइट डिझाइन …

What is digital marketing in marathi Read More »

NGO: समाजातील सेवेचा सर्वोत्तम रूप

Non-GovernmentalOrganization एनजीओ (Non-Governmental Organization) हे एक संघटन आहे ज्यात सरकारी संरचनेमुक्त आहे आणि त्यातील नेतृत्वात्मक व्यक्तींच्या कसोटीत विविध सामाजिक क्षेत्रांमध्ये सेवा करता येतो. एनजीओ मुख्यत्वे अशा समाजातील, आर्थिक, आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये सुधारित्री कामे करणारे संघटने आहे. भारतात एनजीओंची वाढ दररोज वाढत आहे, कारण त्यात बहुसंख्यक लोकांच्या हितासाठी समर्पित व्यक्तींचे समूह आहे. एनजीओंना समाजातील असंख्य समस्यांचे …

NGO: समाजातील सेवेचा सर्वोत्तम रूप Read More »

Digital Marketing Training

Mastering Digital Marketing In today’s rapidly evolving digital landscape, staying ahead of the curve in marketing is crucial for businesses and professionals alike. Digital marketing has become the cornerstone of successful brand promotion, customer engagement, and revenue generation.

Title: “The Power of Giving: Small Actions, Big Impact”

In a world often overwhelmed by its own complexity, it’s easy to feel helpless in the face of enormous global issues. But the truth is, change doesn’t always demand grand gestures. Sometimes, it’s the small, everyday actions that make the most significant impact. This is where the heart of an NGO lies – in the …

Title: “The Power of Giving: Small Actions, Big Impact” Read More »